Per Hugander

Hur ser du på den ökande komplexitet och snabbare förändringstakt du möter – som problem eller som möjligheter?

Förändringstakten i vår omvärld ökar för varje dag och de frågeställningar vi ställs inför blir allt mer komplexa. Det innebär nya krav, både på dig som individ och på din organisation.

Jag hjälper dig som vill ta nästa steg.

Mer information

Organisation

Alla organisationer har förmågan att förändra både vad de gör och hur de gör det. Förvånansvärt nog väljer de flesta organisationer ändå att köra sina strategier långt över bäst-före-datum innan dom initierar förändring och uppmuntrar innovativt tänkande. I en miljö där omvärldsförändringar sker snabbare för varje dag är detta inte en vinnande taktik.

 • Vad gör din organisation för att fånga upp vad som händer i er omvärld just nu?
 • Hur innovativ var er senaste strategiprocess?
 • Hur jobbar ni med värderingar och visioner?

”Per har varit grym som coach för oss och har fått oss att identifiera och fokusera på de viktiga, komplexa frågorna. Per har fått oss att jobba supertajt som ledningsgrupp och hjälpt oss bygga en organisation som kan växa FishBrain till ett framgångsrikt, hållbart bolag.”

Johan Attby, CEO Fishbrain

Team

Vinnande organisationer byggs upp av välfungerande team. De team som ska verka i dagens näringsliv ställs inför helt andra utmaningar än de team som verkade för 10 år sedan. Dagens team måste byggas på ett helt nytt sätt. Dyra middagar och påkostade konferenser i all ära, men om ditt team ska kunna prestera i en komplex, snabbföränderlig omvärld krävs något annat.

 • Finns förutsättningar för alla i ditt team att bidra med sin kreativitet och sina idéer?
 • Hur har ni skapat tillit i ert team?
 • Hur maximerar ni nyttan av era olikheter?

”Vi samarbetar med Per för att hela tiden utveckla vår ledningsgrupp och hur vi jobbar ihop. Dessutom går nyckelpersoner från Truecaller på Pers utvecklingsprogram. I vår snabba utveckling har detta samarbetet varit mycket viktigt och värdefullt”

Alan Mamedi, CEO Truecaller

Individ

Du förväntas ta viktiga beslut varje dag, både i ditt yrke och som privatperson. Har du tagit dig tid att sätta din egen riktning? Många av oss kapitulerar inför förväntningar som vilar på oss från chefer, vänner, medarbetare, familj och inte minst motstridiga bilder av framgång från det aldrig sinande mediabruset. Vi blir successivt någon som andra vill att vi ska vara.

 • Vem vill du vara?
 • Hur ser din personliga värderingsgrund ut?
 • Hur vill du leda?

”Per har en unik förmåga att skala av och hitta
kärnan. Per väljer att inte gå några omvägar i sin feedback, eller sina frågor och han har modet att ifrågasätta. Per inspirerar mig att vara närmare det som är viktigt för mig och med Pers hjälp har jag snabbt kunnat sortera det jag och mitt företag står framför och genomfört det som driver våra affärer.”

Philip Diab, vd Good Fortune AB

Om mig

Jag är Per Hugander och jag hjälper organisationer och individer att verka i samklang med sin omvärld. Här är några saker jag gjort de senaste åren:
 • Rådgivning åt ledningsgrupper och styrelser inom innovation och utvecklingsfrågor
 • Ledningsgruppsutveckling där jag jobbar med företag som tex Truecaller, Lifesum, Fishbrain m.fl.
 • Design och genomförande av innovativa workshops och workshopserier där jag bla. har hjälpt IKEA med strategiska utmaningar
 • Innovationshandledning
 • Rådgivning och implementering av "Open innovation"-lösningar där jag samarbetar med HYVE AG som är världsledande på området
 • Design och genomförande av interna utvecklingsprogram för chefer där jag bla. har jobbat med AB Volvo, Danske Bank, ITAB, Mölnlycke m.fl.
 • Design och genomförande av öppna utvecklingsprogram där jag bla. varit programchef och handledare för MiL-institutes program MUC och MiLs executive program MEC
 • Design och facilitering av strategiprocesser och innovationsprocesser
 • Styrelseuppdrag, bla. för MiL Institute
I dagsläget jobbar jag huvuddelen av min tid med mitt koncept iero som är ett sammanhang där några av sveriges mest nytänkande ledare utvecklas ihop. iero tillhandahåller en ny typ av ledarprogram samt utvecklingsstöd till ledningsgrupper och organisationer som vill lyckas i komplexitet. Men först och främst är iero en mötesplats för de personer som gått igenom mina program. Min mission är att dessa personer ska ta Sverige och svenskt näringsliv in i framtiden och jag skapar kontinuerligt utvecklingsmöjligheter för att hjälpa dom frigöra potential hos sig själva och sina organisationer. Läs mer på iero.se.

Tidigare erfarenhet

I sex år bestod mitt jobb av att leda och coacha människor i skapadet av Sveriges främsta sociala innovationer. Av alla mina upplevelser är min tid på Fryshuset den mest berikande. Att jobba ”hands on” med innovationsprojekt tillsammans med flera av Sveriges främsta entreprenörer har varit ovärderligt, och är ovärderligt när jag idag stödjer organisationer och individer att driva innovation inom sina respektive områden. På Fryshuset utvecklade och implementerade jag en modell för innovation och strategiskt arbete på områden i snabb förändring. Jag coachade och stöttade samtliga Fryshusets verksamheter i sin utveckling, och under flera år hade jag huvudansvaret för Fryshusets sociala projekt och nysatsningar. Jag har haft glädjen att vara med och se projekt som EXIT, Barn till Ensamma Mammor och Nätvandrarna utvecklas och ändra hur svenska samhället ser på, och arbetar med, några av våra viktigaste sociala utmaningar. Många av projekten jag jobbade med på Fryshuset har fått stor uppmärksamhet både inom och utanför Sveriges gränser. Även hur Fryshuset jobbar för att skapa snabba, innovativa lösningar har fått uppmärksamhet i internationella forskningssammanhang. Forskare från Linköpings Universitet presenterade 2011 en studie om Fryshuset som innovationssystem vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) och 2012 presenterades en fortsättningsstudie vid Harvard. Före min tid på Fryshuset jobbade jag som strategikonsult på the Boston Consulting Group. Innan dess var jag på Procter & Gamble och under IT-vågen i början på 2000-talet var jag produktchef på Aspiro AB (som idag heter Tidal) Jag har jobbat med team och strategiutveckling sedan jag var 14 år. Då blev jag coach för mitt första basketlag. Under min elitkarriär som basketspelare hade jag förmånen att spela under några av Sveriges bästa coacher och idrottspsykologer. I botten är jag civilingenjör och civilekonom och jag vidareutbildar mig kontinuerligt. Jag är bla. certifierad som coach via ICF och inom lösningsfokuserat organisationsarbete via BRIEF.

Vad jag anser

Jag tror att ca 90 % av alla svenska organisationer och företag har den kompetens, kreativitet och innovationskraft som krävs för att lyckas i den snabbföränderliga och komplexa omvärld vi lever i. Problemet är oftast att organisationer väljer att använda sig av strukturer, utvecklingsmodeller och strategiprocesser som passade bra för 5-10 år sedan, men som nu endast är ett hinder för organisationen att ta vara på sin potential. Detta gäller för traditionella bolag såväl som för snabbväxande startupbolag. Nyckeln till att lyckas i en snabbföränderlig och komplex omvärld ligger i att kunna lyssna in vad som händer just nu och omsätta det man hör till produkt-, process- och affärsmodells-innovationer. Om du vill att din organisation ska lyckas med det behöver du frigöra den kraft och kompetens som finns i din organisations samtliga hierarkiska lager. Den glädjande nyheten är att insatser kan göras utan lång startsträcka och att stora förbättringar kan nås med relativt enkla medel. Kontakta mig så kan vi diskutera hur din organisation kan lyckas ännu bättre.

per@hugander.com +46(0)708 211 124